Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Tilbake
Søk på partinummer
 
Klassifisering av settepoteter til Norgro AS 2012/2013
 
Dyrker Sort Partinummer
 
Resultat vekstkontroll:
% PVA % PVY % Stengelråte
 
Resultat vintertest:
% PVA % PVY
 
Godkjent som
 
Beisemiddel
 
Kommentar
 

 

Kontroll

P3

P4

B1

B2

B3

C

Vekstkontroll

0,05

0,05

0,2

0,2

0,5

1

Vintertest

0

0,5

1

2

4

10

Jordboende virus på knoll

0

0

0,5

0,5

0,5

2

Stengelråte

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

1