Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

Prisliste 2017

Publisert:   08.11.2016      av   Asbjørn B. Moen
Sertifiserte settepoteter fra NORGRO AS skal gi det beste grunnlag for sunn avling og best mulig økonomi i egen potetproduksjon

Salgspriser på settepoteter våren 2017

Prisliste (kr. pr. kg. eks mva.) 

 

30-42

 

42-48

35-45

 

45-52

35-45

 

45-55

25-75

gram

35-50

Asterix

8,30

6,14

 

 

 

 

Berber, Rutt, Arielle

 

10,65

  7,90

 

 

 

Juno,Solist

 

 

10,65

        7,90

 

 

Aksel

 

 

       10,85

         8,10

 

 

Laila, Beate, Esme, Fakse, Folva, Lady Claire, Labella Van Gogh, Zorba

 

8,30

       6,14

 

 

 

Kerrs Pink

 

       8,40

       6,24

 

 

 

 

Gulløye

 

12,75

  9,69

 

 

 

Mandel,Cerisa,Erica

 

 

 

10,86

 

Innovator (30-45\45-52

 

       9,97

       6,15

 

 

 

Andre sorter

 

 

 

 

6,78


Egenfraktandel på 25 øre pr. kg er inkludert i de oppgitte prisene.


Skulle det bli aktuelt å sortere sorter som her er plassert under ”andre sorter” i to størrelser, vil disse følge samme prisgradering som gruppen hvor Laila er plassert.

Prisene gjelder for klasse Basis. For de sortene hvor vi også har klasse sertifisert, er settepoteter i denne klassen 30 øre rimeligere.

Prisene gjelder levering i storsekk, og inkluderer emballasje og paller.

Det tas forbehold om prisendringer på bakgrunn av jordbruksavtalens tilskuddsordninger.Asterix med mer enn 1% stengel råte selges til redusert pris.—kr 1,4 på størrelse 30-42 og—kr 1,05 på størrelse 42-48.


Beisede settepoteter


Av høstbeiset vare, beiset med Fungasil har vi kun Mandel og Gulløye fra NordNorge.

Vi har vårbeiset Asterix, beiset med enten Prestige eller Monzaren


Kvantumsrabatter


3.000 — 6.999 kg

10 øre / kg

7.000 — 19.999 kg

35 øre / kg

20.000 — 49.999 kg

55 øre / kg

50.000 — 99.999 kg

75 øre/ kg

100.000-199999 kg

105 øre /kg

Over 200.000 kg

110 øre / kg (krav om ett utleveringssted)


Andre rabatter / tillegg


Løslevering, Kasselevering

Kassekostnad kommer i tillegg

-  25 øre / kg

Egen henting

25 øre / kg

Høstbeisede settepoteter

+30 øre/ kg

Vårbeiset med Prestige

+75 øre/kg

Vårbeiset med Monzaren\Maxim

+60 øre

25 kgs sekker

+ 60øre / kg

Ordre mindre eller lik 500 kg pr sort

+ 40 øre / kg


Sortsavgifter (i tillegg til oppgitte priser)


Asterix, Arielle, , Berber, Folva, Fakse, Labella ,Innovator, Oleva, Van Gogh ,Solist , Cerisa ,Erica, Esmee og Zorba

+ 50 øre / kg

Juno, Aksel og Lady Claire

+ 35 øre / kg

Beate, Laila, Rutt og Troll

+ 20 øre / kg

Bruse, Gulløye, Kerrs Pink, Mandel, Pimpernel og Saturna

+ 15 øre / kg


FK– Bonus

Er du medlem av Felleskjøpet Agri vil kjøp av settepoteter fra NORGRO gå inn i ditt grunnlag for FK-bonus. Tidligere år har denne ligget på ca 2%. Medlem blir du ved å kontakte Felleskjøpets kundeservice tlf 03520 eller gå inn på https://www.felleskjopet.no/medlem/bli-medlem-eller-endre-medlemsskap/ 


Minimumsordre

Minimumsordre for forsendelse er 500 kg. pr. sort. Mindre ordre må hentes hos settepotetdyrker enten i Solør eller Namdal. Ved leveranser under 1.000 kg belastes frakt, minimum kr 1500. Ved leveranse over 1000 kg belastes ingen frakt utover egenfraktandel på kr 0,25 pr kg.

Bestilling:

Settepoteter kan bestilles enten over nett på www.settepotet.no eller ved å kontakte en av våre salgsavdelinger/fagkonsulenter.

 

 

Bestilling avsertifiserte settepoteter 2016\2017

 

Salgsavdeling

Sør og Østlandet

NORGRO AS

v/Asbjørn B. Moen

Tlf: 91397495

Mail: asbjorn.moen@norgro.no

 

Salgsavdelingen                                            Salgsavdeling

Sør- og Østlandet                                          Vestlandet, Midt- og Nord-Norge

NORGRO AS                                                    NamdalProdusentlag

v/Asbjørn Moen                                               v/Øystein Nilsen

Tlf: 913 97 495                                               Tlf: 957 23 146

Mail: asbjorn.moen@norgro.no                         Mail: oystein@nampro.no 

 

NORGRO AS                               NORGRO AS                               NORGRO AS

Alf Einar Bjørnstad                      Ole Morten Nyberg                       Idun Bratberg

Tlf. 911 90 276                           Tlf. 995 46 504                           Tlf. 482 72 050

alf.einar.bjornstad@norgro.no      ole.morten.nyberg@norgro.no      idun.bratberg@norgro.no

 

 

Emballasjevalg                                                                      

Levert fra Østlandet                                                            Levert fra Namdal

25 kg’s sekker                                                                      25kg’s sekker

800 kg’s storsekk                                                   ™              800 kg’s storsekk

800 kg’s kasser, ordinær                                                       400kg’s kasser, ordinær

(h=1,17 m, b=1,09 m, l=1,25 m)                                          Andrekassetyper kan avtales

800 kg’s ”vestfoldkasser”                                                     

(h=1,0m, b=1,1m, l=1,41 m)                                

Bulk (bestilling på 12, 18 el 30 tonn)

Løst egne kasser som fylles ved levering (egen henting)