Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

AKSEL

Tidlig
Norsk tidligsort med rødt skall og relativt dype øyne. I forhold til Rutt spirer Aksel tidligere, setter færre knoller per plante og gir høyere avling ved tidlig høsting. Er sterkere mot rust i knollene og stengelråte enn Rutt. Bra matkvalitet.
Knoller: Runde knoller med relativt dype øyne
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Lys gul
Spiredvale: Kort
Koketype: Melen. Mest melen av tidligsortene
PCN resistens: Resistent mot Ro1
Tørråte: Svak på ris og middels på knoller
Foma: Sterk
Flatskurv: Middels / sterk
Sølvskurv: Svak
Stengelråte: Middels\sterk
Virus: Svak mot PVA