Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

BERBER

Tidlig
Nederlandsk tidlig matpotetsort som gir god avling med en relativt liten andel av småpoteter. Berber setter et middels antall knoller og har en rask oppspiring. Knollene er ovale med grunne grohull og lysegult kjøtt. Berber er utsatt for flatskurv på lett sandjord. Sorten er sterkere mot rust enn Rutt.
Knoller: Lange ovale knoller med middels grunne grohull
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Lys gul
Spiredvale: Kort
Koketype: Fastkokende
PCN resistens: Resistent mot Ro1
Tørråte: Svak på ris og knoller
Foma: Svak / middels
Flatskurv: Svak / middels
Sølvskurv: Svak
Stengelråte: Middels/svak
Virus: Middels mot PVY