Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

ERIKA

Halvtidlig
En gul konsumsort med en fantastisk skallfinish, en erstatter til Amadine. Er først og fremst beregnet til produksjon av småpotet. Større størrelser kan også benyttes. Har lang dvaletid og gror lite på lager. Erfaring hittil tilsier at sorten er relativt tidlig, tidligere enn Folva. Gjødsles moderat, men må ha god tilgang på fosfor for å fremme knollsetting. Benytt liten setteavstand, 15-17 cm.
Knoller: Langoval
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Gul
Spiredvale: Lang
Koketype: Fastkokende
PCN resistens:
Tørråte:
Foma:
Flatskurv:
Sølvskurv:
Stengelråte:
Virus: