Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

Analysedata


Dyrker

Sted

Sort

Partinr.
Vekstk.
%PVA
Vekstk.
%PVY
Vekstk.
Stengelråte
Vintert.
%PVA
Vintert.
%PVY
Godkjent
som

Beisemiddel
Trongaard, Ole Andreas FLISA AKSEL 8208 0 0,32 0,18 0 0 Sertifisert
Moa, Eivind OVERHALLA ARIELLE 8163 0 0,02 0,46 0 1 Basis
Wenstad, Per Olav GJESÅSEN ARIELLE 8219 0 0 0,02 0 0 Basis
Tømmerås, Tone OVERHALLA ARIELLE 8212 0 0,01 0,22 0 0 Basis
Kjøs , Erik LØTEN ARIELLE 8148 0 0,26 0,06 0 0 Basis
Kilen, Sigurd Marius ÅSNES FINNSKOG ASTERIX 8144 0,01 0,01 0 5 1 Sertifisert
Ranum Gård, V\Hallstein Ranum OVERHALLA ASTERIX 8188 0,02 0,47 Sertifisert
Sørsida Potet DA, v/Einar Rønning OVERHALLA ASTERIX 8203 0 0,01 0,52 Sertifisert
Bjørnebye, Ole Jakob VÅLER ASTERIX 8114 0,06 0 0,02 4 0 Basis
Bredalen, Ivar GJESÅSEN ASTERIX 8121 0,04 0,04 0,19 1 1 Certifisert
Omsted, Nikolai KIRKENÆR ASTERIX 8171 0,03 0,04 0,05 7 0 Sertifisert
Kullerud, Arne Jonny GJESÅSEN ASTERIX 8155 0,02 0,22 0 0 Sertifisert
Fuglum, Cathrine OVERHALLA BALLERINA 8176
Jahr, Svein Erik ROVERUD BEATE 8142 0 0,27 0 0 0 Sertifisert Disp, pga 4,36 % jbv
Omsted, Nikolai KIRKENÆR BERBER 8173 0 0,12 0,1 1 0 Basis
Ranum Gård, V\Hallstein Ranum OVERHALLA BERBER 8189 0 0 0,42 0 0 Basis
Svenneby, Brede VÅLER BRUSE 8197 0 0,04 0 0 0 Basis
Svenneby, Brede VÅLER BRUSE 8196
Omsted, Nikolai KIRKENÆR CAROLUS 8175 0 0 0 0 0 Basis
Østbye, Brede Kr HERADSBYGD CERISA 8224 0 0,2 0 0 0 Basis
Kjøs , Erik LØTEN ERIKA 8149 0 0 0,01 0 0 Basis
Trongaard, Ole Andreas FLISA FAKSE 8284 0 0,36 0,06 Basis
Maugerud, Gunnar FLESBERG FAKSE 8161 0 0,01 0,03 0 0 Basis
Nysæther Helle, Ole FLESBERG FAKSE 8133 0 0,01 0,03 0 0 Basis
Trongaard, Ole Andreas FLISA FAKSE 8210 0 0,46 0,03 0 0 Basis
Østbye, Brede Kr HERADSBYGD FAKSE 8226 0 0,14 0,01 0 0 Basis
Kolberg, Asbjørn OVERHALLA FAKSE 8258 0 0 0,26 Basis
Anseth, Kjell Bjarne FLISA FOLVA 8110 0 0,08 0,48 0 1 Basis
Løfsgaard, Gunnar FLISA FOLVA 8159 0,04 0 0,04 0 0 Basis
Hatland, Arne Jørgen SKAGE I NAMDALEN FOLVA 8130 0 0 0,08 0 0 Basis
Kullerud, Arne Jonny GJESÅSEN FOLVA 8157 0 0,01 0,01 0 0 Basis
Prestbakk, Stein Inge SJØVEGAN GULLØYE 8182 0,34 0 0 2 0 Sertifisert
123