Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

Oppformering

Publisert:   4/9/2023      av   Alf Einar Bjørnstad
Oppformering og omsetning av sertifiserte settepoteter er regulert i forskrift om settepoteter fra 2. juli 1996, sist endret 30. april 2010. Utgangspunktet for all sertifisert settepotet og grunnlaget for friske livskraftige settepoteter til alle våre kunder, er meristemoppformerte planter fra Overhalla Klonavlsenter.

Fra meristem til miniknoll

Et meristem er vekstpunktet på den ytterste delen av potetgroen. Mellom vekstpunktet og potetgroen er ledningsvevet dårlig utviklet. Ved å skjære fra vekstpunktet og dyrke dette videre til nye planter brytes syklusen for knolloverførbare sjukdommer.


Meristemplante

Etter skjæring blir meristemet plassert på et sterilt næringssubstrat, og etter en tid utvikles en meristemplante. Alle meristemplanter gjennomgår et testprogram for potetsjukdommer.


Meristemstiklinger

Når meristemplantene er testet skjæres det stiklinger fra plantene. Meristemstiklingene plantes deretter ut i torv i veksthus og etter 2-3 måneder høstes det miniknoller.


Fra miniknoll til ferdig levert settepotet

År

Klasse

Generasjon

Produksjonssted

1

Prebasis

P2

Klonfelt i Overhalla

2

Prebasis

P3, P4

Prebasisdyrkere godkjent av Mattilsynet. Salg til settepotetdyrkerne

3

Basis

B1

Basis-/sertifisert-dyrkere. Egen oppformering

4

Basis/sertifisert

B2, B3, C

Salgsvaren


 

1. Miniknollene settes i et P2-felt (Klonfelt). Avlingen herifra er første feltgenerasjon og betegnelsen P2.

2. Prebasisdyrkeren setter avlingen fra P2-feltet og høster en avling med betegnelsen P3 (Prebasis 3. generasjon).

3. P3-avlingen selges til NORGRO sine kontraktsdyrkere. 
   Avlingen etter andre år i felt hos kontraktsdyrkeren (settepotetleverandrøen) selges til potetdyrkeren. Varen har da betegnelsen Basis eller Certifisert (B2, B3, C)