Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

Fakta om settepotet

Kontroll av varekvalitet

Varekvalitet er særdeles viktig i omsetningen av sertifiserte settepoteter da disse danner grunnlag for mange potetavlinger og mange produsenters økonomi. Varekvalitet er derfor noe som NORGRO tar på alvor, og vi gjør vårt ytterste for å levere en kv...

Krav til varekvalitet

"Forskrift om settepotet" har spesifisert kravene til varekvalitet ved omsetning av sertifiserte settepoteter, og NORGRO AS følger disse kravene i gjennomføringen av vår varekontroll....

Sertifiserte settepoteter

Det finnes flere viktige grunner til å gjøre regelmessige innkjøp av sertifiserte settepoteter. Faglig dyktighet og nye, friske, sertifiserte settepoteter er de to viktigste forutsetninger for å lykkes i potetproduksjon....