Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

Sertifiserte settepoteter

Publisert:   11/17/2020      av   Asbjørn Moen
Det finnes flere viktige grunner til å gjøre regelmessige innkjøp av sertifiserte settepoteter. Faglig dyktighet og nye, friske, sertifiserte settepoteter er de to viktigste forutsetninger for å lykkes i potetproduksjon.

Potetknollene er en vegetativ del av potetplanten, og det medfører at mange potetsykdommer overføres fra morplanten til de nye knollene. Dersom det til stadighet tas ut settepoteter fra foregående avling uten at det gjøres noe i forhold til sykdommer, så vil avlingene med årene etter hvert bli mindre og kvaliteten vil bli dårligere.

De sertifiserte settepotetene du kjøper, er dyrket hos utvalgte settepotetdyrkere med høy faglig kompetanse og gode naturgitte forutsetninger. De har som sitt mål å levere en vare som kan etterkomme dine krav til en god settepotet. Den sertifiserte settepoteten du kjøper har gjennomgått omfattende tester. Testene omfatter blant annet vekstkontroll ute i settepotetåkrene i vekstsesongen, laboratorietest av avlingen som skal selges (vintertest) og kontroll av varekvalitet. I tillegg er produksjonen og omsetningen underlagt en rekke krav og bestemmelser. NORGRO har høy kompetanse og erfarne folk til å betjene deg som kunde av sertifiserte settepoteter.

Sertifiserte settepoteter fra NORGRO er:
• Sortsrene.
• Fri for smitte av PCN, lys og mørk ringråte, skadelige virus og andre farlige sykdommer og skadegjørere.
• I henhold til forskriftens krav om innhold av virus-, sopp- og bakteriesykdommer, samt kravene til varekvalitet.
• I god fysiologisk kondisjon for rask spiring.

Flere og flere opplever at kostnadene ved å kjøpe inn nye sertifiserte settepoteter dekkes inn ved høyere avlinger og bedre kvalitet. Svært mange kjøper inn så mye sertifiserte settepoteter hvert år at de har til hele salgsarealet neste år. Oppformeringen bør da skje på isolerte ”gode potetarealer” hvor det er dyrket lite poteter og med et 4-årig vekstskifte. Ved å kjøpe hele sitt behov for settepoteter hvert år, sparer man de kostnadene en egenoppformering innebærerog man er sikrere på å ha en god settepotet å sette.


Sykdommer på potet
Virus:
Virus er en skadegjører på potet. Når det kommer inn i potetplanten, leder det planten til å oppformere viruset på bekostning av plantens normale stoffskifte. Det viser seg ofte ved at planten får nedsatt vekstkraft og et unormalt utseende – virusbefengte planter.
I en potetåker vil det oftest være en blanding av friske og syke planter. Tabellen nedenfor viser gjennomsnittstall for avling etter hvor mange prosent tydelige virussyke planter det er i åkeren.

% syke planter

0-4

5-9

10-14

15-29

30-49

50-100

Rel. Avling i %

100

98

95

87

83

66

(Tabellen er fra brosjyren Friske settepoteter 1973)


Bakterie – og soppsykdommer:
Bakterier og sopp er levende organismer som også gjør skade på potetplantene. Resultat etter angrep av disse skadegjørerne ser vi som ulike råter på knoller og overjordiske plantedeler. Potetknoller er også utsatt for angrep av ulike typer skurv. Skurv gir et skjemmende utseende på knollene og enkelte typer skurv reduserer settepotetens evne til å spire og ansette nye knoller.

Potettørråte er den soppsykdommen som kan gjøre størst skade på en potetavling. Selv med den beste strategi for bekjempelse av sykdommen, kan vi aldri klare å sikre oss mot at primærsmitte kan følge med settepoteter.