Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

Prisliste 2018

Publisert:   11/16/2017      av   Asbjørn B. Moen
Sertifiserte settepoteter fra NORGRO AS skal gi det beste grunnlag for sunn avling og best mulig økonomi i egen potetproduksjon

Salgspriser på settepoteter våren 2018


Prisliste (kr. pr. kg. eks mva.)

                                                                                                                                                                                                                                                                   
  30-42 35-45 35-45 30-35 35-50
       
42-48 45-52 45-55 35-40
       
Asterix 8,55        
6,39
Arielle, Berber, Rutt,   10,80      
8,05
Juno,Solist og Hassel     10,80    
8,05
Aksel     11,00    
8,25
Laila, Beate, Fakse, Folva, Lady Claire, Labella, Van Gogh, Zorba, Nansen,   8,55      
Carolus 6,39
   
Kerrs Pink   8,65      
6,49
 
Gulløye   13,00      
9,94
Mandel,Cerisa           11,48  
10,68
 
Erika       10,48  
9,68
 
Innovator             (30-45/45-52)   10,22      
6,40
Andre sorter         7,13

Egenfraktandel på 25 øre pr. kg er inkludert i de oppgitte prisene.

Skulle det bli aktuelt å sortere sorter som her er plassert under ”andre sorter” i to størrelser, vil disse følge samme prisgradering som gruppen hvor Laila er plassert.

Prisene gjelder for klasse Basis. For de sortene hvor vi også har klasse sertifisert, er settepoteter i denne klassen 30 øre rimeligere.

Prisene gjelder levering i storsekk, og inkluderer emballasje og paller.

Det tas forbehold om prisendringer på bakgrunn av jordbruksavtalens tilskudds-ordninger.


Kvantumsrabatter

3.000 — 6.999 kg 10 øre / kg
7.000 — 19.999 kg 35 øre / kg
20.000 — 49.999 kg 55 øre / kg
Mer enn 50 tonn Etter forespørsel


Andre rabatter / tillegg

Løslevering, Kasselevering 25 øre / kg
Kassekostnad kommer i tillegg
Egen henting 25 øre / kg
25 kg sekker + 100 øre / kg
Ordre mindre eller lik 500 kg pr sort + 50 øre / kg

Det gis ikke kvantumsrabatt på Innovator, men den inngår i grunnlag for kvantumsrabatt for andre sorter

Bestillinger på mindre enn 100 kg pr sort ekspederes ikke


Beisede settepoteter:

NORGRO kan levere beisede settepoteter av flere sorter

Vårbeiset med Prestige +90 øre/kg
Vårbeiset med  Monzaren eller Maxim +75 øre
Vårbeiset med Prestige og Maxim +120 øre

Sortsavgifter (i tillegg til oppgitte priser)

Asterix, Arielle, , Berber, Folva, Fakse, Labella ,Innovator, Oleva, Van Gogh ,Solist , Cerisa ,Erica, Carolus, Lady Claire og Zorba + 50 øre / kg
Nansen, Hassel +55 øre pr kg
Juno, Aksel  + 35 øre / kg
Beate, Laila, Rutt og Troll + 20 øre / kg
Bruse, Gulløye, Kerrs Pink, Mandel, Pimpernel og Saturna + 15 øre / kg


Minimumsordre

Minimumsordre for forsendelse er 500 kg. pr sort. Mindre ordre må hentes hos settepotetdyrker enten i Solør eller Namdal.  Ved leveranser under 1.000 kg belastes frakt, minimum kr 1500.Ved leveranse over 1000 kg belastes ingen frakt utover egenfraktandel på kr 0,25 pr kg.


                                       Emballasjevalg

Levert fra Østlandet                                               Levert fra Namdal


25 kg’s sekker                                                                                           25 kg’s sekker

800 kg’s storsekk                                                                                      800 kg’s storsekk  

800 kg’s kasser, ordinær  (h=1,17 m, b=1,09 m, l=1,25 m)                         400 kg’s kasser, ordinær

800 kg’s ”vestfoldkasser”  (h=1,0m, b=1,1m, l=1,41 m)

Bulk (bestilling på 12, 18 el 30 tonn)

Løst egne kasser som fylles ved levering (egen henting)


Bestilling:

Settepoteter kan bestilles enten over nett på www.settepotet.no eller ved å kontakte en av våre salgsavdelinger/fagkonsulenter.


Bestilling av sertifiserte settepoteter 2017/2018

Salgsavdeling

Salgsavdeling

Sør- og Østlandet

Vestlandet, Midt– og Nord-Norge

NORGRO AS

Namdal Produsentlag

v/Asbjørn B. Moen

V\Øystein Nilsen

Tlf: 913 97 495

Tlf: 957 23 146

Mail: asbjorn.moen@norgro.no

Mail: oystein@nampro.no

                                 

     

          NORGRO AS                        NORGRO AS 

NORGRO AS

Alf Einar Bjørnstad

Ole Morten Nyberg

Idun Bratberg

Tlf: 911 90 276

Tlf: 995 46 504

Tlf: 482 72 050

alf.einar.bjørnstad@norgro.no

ole.morten.nyberg@norgro.no

idun.bratberg@norgro.no

FK– Bonus

Er du medlem av Felleskjøpet Agri vil kjøp av settepoteter fra NORGRO gå inn i ditt grunnlag for  FK-bonus. Tidligere år har denne ligget på ca. 2%. Medlem blir du ved å kontakte Felleskjøpets kundeservice tlf 03520 eller gå inn på https://www.felleskjopet.no/medlem/bli-medlem-eller-endre-medlemsskap/