Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

Prisliste 2019

Publisert:   11/21/2018      av   Asbjørn B. Moen
Sertifiserte settepoteter fra NORGRO AS skal gi det beste grunnlag for sunn avling og best mulig økonomi i egen potetproduksjon

Prisliste (kr. pr. kg. eks mva.)


30-42

42-48

35-45

45-52

35-45

45-55

30-35

35-40

 

 

35-50

Asterix

9,00

6,74

 

 

 

 

Arielle, Berber, Rutt,

 

 

11,25

8,40

 

 

 

Juno,Solist og Hassel

 

 

 

11,25

8,40

 

 

Aksel

 

 

11,45

8,60

 

 

Laila, Beate, Fakse, Folva, Lady Claire, Labella, Van Gogh, Nansen

 

9,00

6,74

 

 

 

Kerrs Pink

9,10

6,84

 

 

 

Gulløye

 

13,40

10,34

 

 

Mandel,Cerisa

 

 

 

11,88

11,08

 

 

Erika

 

 

 

10,58

9,78

 

Zorba

9,25

7,09

 

 

 

Innovator (30-45/45-52)

10,32

6,50

 

 

 

Andre sorter

 

 

 

 

7,53


Egenandel frakt på 25 øre pr. kg er inkludert i de oppgitte prisene.

Skulle det bli aktuelt å sortere sorter som her er plassert under ”andre sorter” i to størrelser, vil disse  følge samme prisgradering som gruppen hvor Laila er plassert.

Prisene gjelder for klasse Basis. For de sortene hvor vi også har klasse sertifisert, er settepoteter i denne klassen 30 øre rimeligere.

Prisene gjelder levering i storsekk, og inkluderer emballasje og paller.

Det tas forbehold om prisendringer på bakgrunn av jordbruksavtalens tilskudds-ordninger.


Kvantumsrabatter


3.000 — 6.999 kg

10 øre / kg

7.000 — 19.999 kg

35 øre / kg

20.000 — 49.999 kg

55 øre / kg

Mer enn 50 tonn

Etter forespørsel


Andre rabatter / tillegg


Løslevering, Kasselevering

Kassekostnad kommer i tillegg

25 øre / kg

Egen henting

25 øre / kg

25 kg sekker

+ 100 øre / kg

Ordre mindre eller lik 500 kg pr sort

+ 100 øre / kg


Det gis ikke kvantumsrabatt på Innovator, men den inngår i grunnlag for kvantumsrabatt for andre sorter

 

Bestilling på mindre enn 100 kg pr sort mottas ikke

 

Beisede settepoteter:

NORGRO kan levere beisede settepoteter av flere sorter


Vårbeiset med Monzaren eller Maxim

100 øre


Sortsavgifter (i tillegg til oppgitte priser)


Asterix, Arielle, , Berber, Folva, Fakse, Labella ,Innovator, Oleva, Van Gogh ,Solist , Cerisa ,Erica, Carolus, Lady Claire og Zorba

+ 50 øre / kg

Nansen, Hassel

+55 øre pr kg

Juno, Aksel

+ 35 øre / kg

Beate, Laila, Rutt og Troll

+ 20 øre / kg

Bruse, Gulløye, Kerrs Pink, Mandel, Pimpernel og Saturna

+ 15 øre / kg

 

Minimumsordre

 

Minimumsbestilling for forsendelse er 500 kg. Mindre ordre må hentes hos settepotetdyrker enten i Solør eller Namdal.  Ved leveranser under 1.000 kg belastes frakt, minimum kr 1000. Ved leveranse over 1000 kg belastes ingen frakt utover egen fraktandel på kr 0,25 pr kg.

                                                    Emballasjevalg

Levert fra Østlandet                                                                                        Levert fra Namdal

  25 kg’s sekker                                                                                                       25 kg’s sekker      

800 kg’s storsekk                                                                                                   800 kg’s storsekk

800 kg’s kasser,ordinær  (h=1,17 m, b=1,09 m, l=1,25 m)                                       400 kg’s kasser,ordinær

800 kg’s ”vestfoldkasser”  (h=1,0m, b=1,1m, l=1,41 m)

Bulk (bestilling på 12, 18 el 30 tonn)

Løst egne kasser som fylles ved levering(egen henting)

 

Bestilling:


Settepoteter kan bestilles enten over nett på www.settepotet.no eller ved å kontakte en av våre salgsavdelinger/fagkonsulenter.


                      Bestilling av sertifiserte settepoteter 2018/2019


                                                           Salgsavdeling                                                  Salgsavdeling                                 

                                      Sør- ogØstlandet                       Vestlandet, Midt– ogNord-Norge

                                                NORGROAS                                Namdal Produsentlag

                                         v/AsbjørnB. Moen                                  V\Øystein Nilsen

                                            Tlf: 913 97 495                                       Tlf: 957 23 146

                              Mail: asbjorn.moen@norgro.no                   Mail: oystein@nampro.noNORGRO AS                                         NORGRO AS                                       NORGRO AS

Alf Einar Bjørnstad                               Ole Morten Nyberg                                    Idun Bratberg

Tlf: 911 90 276                                       Tlf: 995 46 504                                        Tlf: 482 72 050

alf.einar.bjørnstad@norgro.no       ole.morten.nyberg@norgro.no                 idun.bratberg@norgro.noFK– Bonus


Er du medlem av Felleskjøpet Agri vil kjøp av settepoteter fra NORGRO gå inn i ditt grunnlag for  FK-bonus. Tidligere år har denne ligget på ca. 2%. Medlem blir du ved å kontakte Felleskjøpets kundeservice tlf 03520 eller gå inn på https://www.felleskjopet.no/medlem/bli-medlem-eller-endre-medlemsskap/