Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

Amistar

Publisert:   11/21/2019      av   Asbjørn Moen
De fleste av våre partier ble ved setting behandlet med Amistar, «Amistar i fåra». Vi synes å ha sett en bedring på avling i forhold til svartskurv. Vi har også forhåpninger om at denne behandlingen skal virke positivt i forhold til angrep av sølvskurv.