Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

Prisliste 2021

Publisert:   11/17/2020      av   Asbjørn B. Moen
Sertifiserte settepoteter fra NORGRO AS skal gi det beste grunnlaget for sunn avling og best mulig økonomi i egen potetproduksjon

Salgspriser på settepoteter våren 2021

 

 

Sort

30-42

42-48

35-45

45-52

35-45

45-55

30-35

35-40


35-50

 

Asterix

9,40

7,04

 

 

 

 

 

Arielle, Berber, Rutt, Evolution

 

11,55

8,70

 

 

 

Juno, Solist, Hassel, Colomba

 

 

11,53

8,68

 

 

Anouk, Alizee, Laila, Beate, Fakse, Folva, Fontane, Danique, Frig, Lady Claire, Labella, Lunarossa, Van Gogh, Nansen

 

 

9,40

7,04

 

 

 

 

Kerrs Pink

 

9,50

7,14

 

 

 

 

Gulløye

 

13,70

10,94

 

 

 

 

Mandel, Cerisa

 

 

 

12,03

11,23

 

 

Celandine (30-38/38-45)

 

 

 

9,40

7,04

 

 

Zorba

9,55

7,39

 

 

 

 

 

Innovator (30-45/45-52)

 

10,57

6,75

 

 

 

 

Øvrige sorter

 

 

 

 

 

7,93


     Egenandel frakt på 25 øre pr. kg er inkludert i de oppgitte prisene.

     Skulle det bli aktuelt å sortere sorter som er plassert under ”andre sorter” i to størrelser, vil disse følge
     samme prisgradering som gruppen hvor Laila er plassert. I tilfeller hvor sorter som er planlagt sorter i
     to størrelser, kun blir sortert i en størrelse (35-50), klassifiseres de i kategorien andre sorter.

     Prisene gjelder for klasse Basis. For de sortene hvor vi også har klasse sertifisert, er settepoteter i denne
     klassen 30 øre rimeligere.

     Prisene gjelder levering i storsekk, og inkluderer emballasje og paller. Det tas forbehold om prisendringer
     på bakgrunn av jordbruksavtalenstilskudds-ordninger.


Kvantumsrabatter 

3 000-6 999 kg

 

10 øre/kg

 

7 000-19 999 kg

 

35 øre/kg

 

20 000-49 999 kg

 

55 øre/kg

 

50 000-99 999 kg

 

75 øre/kg

 

100 000-199 999 kg

 

105 øre/kg

 

Mer enn 200 000 kg

 

Etter forespørsel


Andre rabatter/tillegg


                       

Løslevering, kasse- levering.

Kassekostnad kommer i tillegg.

 

 

- 25 øre/kg

 

Egen henting

 

- 25 øre/kg

 

25 kg sekker

 

+ 110 øre/kg

Ordre mindre eller lik 500 kg pr sort

 

 

+ 200 øre/kg

     Det gis ikke kvantumsrabatt på Innovator, men den inngår i grunnlag for kvantumsrabatt for andre sorter.
     Bestilling på mindre enn 100 kg pr sort mottas ikke.

Beisede settepoteter

Vi kan levere beisede settepoteter av de fleste sortene 

Vårbeiset med Maxim

 

100 øre/kg


Sortsavgifter

(i tillegg til oppgittepriser)


 

Alle sorter unntatt de som er nevnt nedenfor

 

 

+ 50 øre/kg

 

Lunarossa, Frig

 

+ 75 øre/kg

Fakse, Folva, Lady Claire, Oleva, Solist

 

 

+ 65 øre/kg

 

Nansen, Hassel

 

+ 55 øre/kg

 

Juno, Aksel

 

+ 35 øre/kg

 

Beate, Laila, Rutt

 

+ 20 øre/kg

Gulløye, Kerrs Pink, Mandel, Pimpernel

 

 

+ 15 øre/kg


Minimumsordre

Minimumsbestilling for forsendelse er 500 kg. Mindre ordre må hentes hos settepotetdyrker enten i Solør eller Namdal. Ved leveranser under 1.000 kg belastes frakt, minimum kr 1000. Ved leveranse over 1000 kg belastes ingen frakt utover egen fraktandel på kr 0,25 pr kg.


 

Emballasjevalg

Levert fra Østlandet

25 kg sekker
800 kg storsekk
800 kg kasser, ordinær (h=1,17 m, b=1,09 m, l=1,25 m)
800 kg ”vestfoldkasser”(h=1,0 m, b=1,1 m, l=1,41 m)
Bulk leveres etter nærmere avtale


Løst i egne kasser som fylles ved levering (egen henting)

 

Levert fra Namdal

25 kg sekker

800 kg storsekk

400 kg kasser, ordinær

Andre kassetyper kan avtales


Bestilling


Settepoteter kan bestilles enten over nett på www.settepotet.no,
eller ved å kontakte en av våre salgsavdelinger/fagkonsulenter:


Salgsavdeling Sør- og Østlandet


Alf Einar Bjørnstad

Tlf: 911 90 276
alf.einar.bjornstad@norgro.no


Ole Morten Nyberg

Tlf: 995 46 504
ole.morten.nyberg@norgro.no


Idun Bratberg

Tlf: 482 72 050
idun.bratberg@norgro.no


Innkjøp, logistikk:
Helge Smeby

Tlf: 970 73 901
helge.smeby@norgro.no


Salgsavdeling Vestlandet, Midt– og Nord-Norge, Namdal Produsentlag
v/Øystein Nilsen

Tlf: 957 23 146
oystein@nampro.no


FK-bonus

Er du medlem av Felleskjøpet Agri vil kjøp av settepoteter fra NORGRO gå inn i ditt grunnlag for FK-bonus. Tidligere år har denne ligget på ca. 2%. Medlem blir du ved å kontakte Felleskjøpets kundeservice tlf 03520 eller ved å gå inn på https://www.felleskjopet.no/medlem/bli-medlem-eller-endre-medlemsskap/