Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

Priser for 2023

Publisert:   8/1/2022      av   ...
Sertifiserte settepoteter fra NORGRO AS skal gi det beste grunnlaget for sunn avling og best mulig økonomi i egen potetproduksjon.


Egenfraktandel på kr 0,25 pr kg forutsetter at dagens tilskuddsnivå opprettholdes på nåværende nivå.

Det tas forbehold om skrivefeil i prislisten.