Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

CERISA

Publisert:   11/26/2015      av   Asbjørn Moen
Kjenner du til denne?

Cerisa –sortsegenskaper

Foredler: Desmazieres, Frankrike

Foreldresorter: Franceline x Laura

Halvtidlig salatpotet/småpotetsort

Rødt skall, gult kjøtt

Lange knoller (nesten Mandelpotet-fasong)

Fastkokende(AB) med moderat tørrstoffinnhold.

Ekstra mange knoller pr plante, 25 stk er ikke uvanlig

Knollene blir ikke store og avlingspotensialet er moderat

God lagringsevne, lang dvaleperiode

Ikke kreftimmun

Ikke resistent mot PCN

Svak mot tørråte

Ikke spesielt sterk mot flatskurv

Sterk mot stengelråte

Sterk mot Y-virus (Yn og Yntn)

 

Dyrkingsråd

Dyrkes på litt tyngre siltjord

Settepotetene beises mot svartskurv og sølvskurv

Settepotetene lysgros

Setteavstand: 15-20 cm (ca 7000 planter pr daa)

Reduser N-gjødslingen til 2/3 av normal mengde

Nøyaktig hypping, vanning og plantevern til rett tid, er avgjørende for potetkvaliteten

Potetplanta må vise sterke modningssymptomer før risdreping

Potetene må være skallfaste ved høsting

Skånsom høsting ved minst 12oC (knolltemp.)

Rask opptørking etter opptak

Sårheling 2-3 uker ved 12oC

Nedkjøling til 4oC med ca 1oCtemp.senking pr uke.

Lagres ved 4,0 – 4,5oC og ca 90 % RH i lager med klimakontroll (kjølelager)

Unngå kondens på potetene fra opptak og gjennom hele lagringsperioden

 

Trygve Kirkerød

01.04.2014