Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

LADY CLAIRE

Halvsein
Nederlandsk sort. I forsøk har avlingen ligget litt under avlingen til Saturna. Antall knoller og knollstørrelse er lik for de to sortene. Sorten er sterkere mot indre defekter enn Saturna. Lady Claire er utsatt for grønne knoller, men er sterkere mot mekaniske skader.Egnet til chips ved lavere tørrstoff enn Saturna. Gir chips med lavere innhold av akrylamid.Må gjødsles noe sterkere enn Saturna. Relativt svak mot stengelråte og bør ikke settes i kald jord.
Knoller: Rundoval med middels dype øyne
Skallfarge: Hvit / lys gul
Kjøttfarge: Lys gul
Spiredvale: Lang
Koketype: Melen
PCN resistens: Resistent mot Ro1
Tørråte: Svak på ris og middels på knoller
Foma: Sterk
Flatskurv: Middels / sterk
Sølvskurv: Middels
Stengelråte: Middels
Virus: Sterk mot PVA og PVY