Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

RUTT

Tidlig
Norsk, tidlig matpotetsort med over middels tørrstoffinnhold og bra matkvalitet. Knollene har fin form og sorten gir bra avling. Sorten bør ikke stå for lenge i bakken med nedvisnet ris. Dette kan i områder med mye smitte av jordboende virus gi rustproblemer i knollene. Rutt er svak mot bløtråte.
Knoller: Rundovale knoller med grunne øyne
Skallfarge: Lys rød
Kjøttfarge: Gul
Spiredvale: Middels / kort
Koketype: Litt melen
PCN resistens: Resistent mot Ro1
Tørråte: Svak på ris, middels på knoller
Foma: Svak
Flatskurv: Svak / middels
Sølvskurv: Svak
Stengelråte: Middels/svak
Virus: Middels mot PVA og PVY