Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

JUNO

Tidlig
Norsk tidlig matpotetsort. Knollene er røde, runde og har dype øyne. Hittil den tidligste av tidligpotetsortene.Har i forsøk gitt markant større avling enn Rutt ved tidlig høsting. Dårligere matkvalitet enn Rutt. Får lett flatskurv og rust i knollene på grunn av mop-topvirus. Juno er utsatt for sprekking i både vekstsesong og under opptak.
Knoller: Runde med dype øyne
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Lys gul
Spiredvale: Kort
Koketype: Middels melen
PCN resistens: Resistent mot Ro1
Tørråte: Svak på ris og svak / middels på knoller
Foma: Middels / sterk
Flatskurv: Svak / middels
Sølvskurv: Svak
Stengelråte: Middels
Virus: Svak mot PVA og PVY