Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

BERLE

Knoller:
Skallfarge:
Kjøttfarge:
Spiredvale:
Koketype:
PCN resistens:
Tørråte:
Foma:
Flatskurv:
Sølvskurv:
Stengelråte:
Virus: