Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

Derfor velger du sertifiserte settepoteter fra NORGRO:

  • Vi har salg over hele landet
  • Vi har konkurransedyktige betingelser
  • Vi har fagkunnskap og erfarne folk innen oppformering, produksjon og salg
  • Vi fører alle aktuelle sorter

Tenk settepotet 2024

Publisert av Alf Einar Bjørnstad   10/3/2023
Settepoteten har som de fleste andre potetene hatt en utfordrende vektsesong. Vi mener allikevel, ut ifra tilbakemeldinger og det vi så langt har sett...

Bestillingsfrist 20. desember

Publisert av Knut Erling Røhnebæk   4/9/2023
Men NORGRO AS tar selvsagt opp ordre også etter dette tidspunktet, men da med forbehold om -så langt lageret rekker. For inneværende sesong understrek...

Bestill settepoteter her

Analyse-resultater