Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

Prisliste 2020

Publisert:   11/21/2019      av   Asbjørn B. Moen
Sertifiserte settepoteter fra NORGRO AS skal gi det beste grunnlag for sunn avling og best mulig økonomi i egen potetproduksjon

Prisliste (kr.pr. kg, eks mva.)


30-42

42-48

35-45

45-52

35-45

45-55

30-35

35-40

 

 

35-50

Asterix

9,10

6,74

 

 

 

 

Arielle, Berber, Rutt og Evolution

 

11,25

8,40

 

 

 

Juno, Solist, Hassel og Colomba

 

 

11,25

8,40

 

 

Laila, Beate, Fakse, Folva, Lady Claire, Labella, Van Gogh, Nansen, Lunarossa, Constance, Marfona

9,10

6,74

 

 

 

Kerrs Pink

9,20

6,84

 

 

 

Gulløye

 

13,40

10,34

 

 

Mandel, Cerisa

 

 

 

11,88

11,08

 

 

Celandine (30-38/38-45)

 

 

 

9,10

6,74

 

Zorba

9,25

7,09

 

 

 

Innovator (30-45/45-52)

10,37

6,55

 

 

 

Andre sorter

 

 

 

 

7,53

Egenandel frakt på 25 øre pr. kg er inkludert i de oppgitte prisene.

Skulle det bli aktuelt å sortere sorter som er plassert under ”andre sorter” i to størrelser, vil disse følge samme prisgradering som gruppen hvor Laila er plassert. I tilfeller hvor sorter som er planlagt sortert i to størrelser kun blir sortert i en størrelse (35-50), klassifiseres de i kategorien andre sorter.

Prisene gjelder for klasse Basis. For de sortene hvor vi også har klasse sertifisert, er settepoteter i denne klassen 30 øre rimeligere.

Prisene gjelder levering i storsekk, og inkluderer emballasje og paller.

Det tas forbehold om prisendringer på bakgrunn av jordbruksavtalens tilskuddsordninger.


Kvantumsrabatter


3.000 — 6.999 kg

10 øre/kg

7.000 — 19.999 kg

35 øre/kg

20.000 — 49.999 kg

55 øre/kg

50.000 — 99.999 kg

75 øre/kg

100.000 — 199.999 kg

105 øre/kg

Mer enn 200.000 kg

Etter forespørsel


Andrerabatter / tillegg


Løslevering, kasselevering

Kassekostnad kommer i tillegg

-  25 øre/kg

Egen henting

-  25 øre/kg

25 kg sekker

+ 100 øre/kg

Ordre mindre eller lik 500 kg pr sort

+ 100 øre/kg


Det gis ikke kvantumsrabatt på Innovator, men den inngår i grunnlag forkvantumsrabatt for andre sorter

Bestilling på mindre enn 100 kg pr sort mottas ikke


Beisede settepoteter

NORGRO kan levere beisede settepoteter av flere sorter


Vårbeiset med Monzaren eller Maxim

100 øre


Sortsavgifter (i tillegg til oppgitte priser)


Alle sorter unntatt de som er nevnt nedenfor

+ 50 øre/kg

Nansen, Hassel

+55 øre/kg

Juno, Aksel

+ 35 øre/kg

Beate, Laila, Rutt og Troll

+ 20 øre/kg

Bruse, Gulløye, Kerrs Pink, Mandel, Pimpernel og Saturna

+ 15 øre/kg

 

Minimumsordre

Minimumsbestilling for forsendelse er 500 kg. Mindre ordre må hentes hos settepotetdyrker enten i Solør eller Namdal. Ved leveranser under 1.000 kg belastes frakt, minimum kr 1000. Ved leveranse over 1000 kg belastes ingen frakt utover egenfraktandel på kr 0,25 pr kg.


                                                   Emballasjevalg


Levert fra Østlandet                                                                                   Levert fra Namdal

  25kg sekker                                                                                                       25 kg sekker      

800 kg storsekk                                                                                                  800 kg storsekk

800 kg kasser, ordinær  (h=1,17 m, b=1,09 m,l=1,25m)                                       400 kg kasser, ordinær

800 kg ”vestfoldkasser”  (h=1,0m, b=1,1m,l=1,41 m)                                           Andre kassetyper kan avtales

Bulk (bestilling på 12, 18 el 30 tonn)

Løst i egne kasser som fylles ved levering (egenhenting)


Bestilling

Settepoteter kan bestilles enten over nett på www.settepotet.no eller ved å kontakte en av våre salgsavdelinger/fagkonsulenter.

 


                      Bestilling av sertifiserte settepoteter 2019/2020                                                        Salgsavdeling                                      Salgsavdeling                                 

                                          Sør- og Østlandet                      Vestlandet, Midt– og Nord-Norge

                                            NORGRO AS                                Namdal Produsentlag

                                        v/Asbjørn B.Moen                                 V\Øystein Nilsen

                                            Tlf:913 97 495                                      Tlf: 957 23 146

                              Mail: asbjorn.moen@norgro.no                    Mail: oystein@nampro.no  NORGRO AS                             NORGRO AS                       NORGRO AS

Alf Einar Bjørnstad                                 Ole Morten Nyberg                               Idun Bratberg

Tlf: 911 90 276                                           Tlf: 99546 504                                 Tlf: 482 72 050

alf.einar.bjørnstad@norgro.no     ole.morten.nyberg@norgro.no             idun.bratberg@norgro.no


FK– Bonus


Er du medlem av Felleskjøpet Agri vil kjøp av settepoteter fra NORGRO gå inn i ditt grunnlag for FK-bonus. Tidligere år har denne ligget på ca. 2%. Medlem blir du ved å kontakte Felleskjøpets kundeservice tlf 03520 eller gå inn på https://www.felleskjopet.no/medlem/bli-medlem-eller-endre-medlemsskap/